30 Ağustos 2009 Pazar

Koyulhisar


Koyulhisar Tarihi bakımdan çok eski bir yerleşim yeri olmakla beraber, doğayla iç içe sakin bi ilçemizdir.


Koyulhisar nüfüsü son sayımlara göre 5500 dür ama ilçede kalanların sayısının bu kadar olmadıgını tahmın edıyoruz.


Koyulhisarda ilkokul,Lise,sağlık acağı,hastane,cafe,internet cafe, gibi çeşitli ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde düzenlenmişdir. İlçenin yerleşim yeri dağ yamacında oldugu için yollar dar ve sürekli ya yokus yukarı yada yokuş aşaği :)

29 Ağustos 2009 Cumartesi

2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KATKI ÖDEMEYECEK OLAN ÖĞRENCİLER

2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KATKI ÖDEMEYECEK OLAN ÖĞRENCİLER


Bakanlar kurulunun 18/09/2008 tarih 17/1 kararı (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi ile 3/11/1980 Tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş,Paraşüt,Denizaltı,Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.)Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararına durumu uygun olan öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç 24/08/2009 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.1. Yukarda yer alan Bakanlar Kurulu Kararı içeriğine uygun yetkili mercilerden alınmış durumunu kanıtlayan resmi belge aslı veya fotokopisi

2. Nüfus Kayıt örneği

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (belge sahibinin)

Gaziosmanpaşa Koyulhisar meslek yüksek okulu KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday 0,8 katsayıdan ve/veya ek puandan yararlanarak yada sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak; alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belgenin aslı,

2- Nüfus cüzdanının dosya kağıdının bir yüzüne arkalı önlü çekilmiş fotokopisi.

3- İkametgahla ilgili beyanı.

4-12 Adet 4,5 x 6 ebadında fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içerisinde ön cepheden başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

5-Askerlik çağına gelmiş 1987 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “ bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge”, (1988-1989-1990 ve daha sonra doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir)

6- Katkı payının veya ikinci öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (banka dekontu),

7- Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adaylar için tam teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu (heyet) Raporu,

2- KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Posta ile kayıt yapılmaz.(Mazereti olan adaylar, noter vekaleti bulunan vekilleri vasıtasıyla da kayıt yaptırabilirler.)

b) Belgeleri eksik olanların kayıtları yapılmaz.

c)Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerini özel yetenek sınavı sonucu kazanan adayların kesin kayıtları 07.09.2009 tarihinde yapılacaktır.

d) DGS sınavı ile Üniversitemizin birimlerine yerleştirilen öğrencilerden de 1. madde de belirtilen belgeler ile Lise

Diploması ve Transkriplerinin asılları istenecektir.

e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

( * ) Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi:

1. Yedek Liste 08-09 Eylül 2009 saat 08.00-17.00 arası

2. Yedek Liste 10-11 Eylül 2009 saat 08.00-17.00 arası

3. Yedek Liste 14-15 Eylül 2009 saat 08.00-17.00 arası

4. Yedek Liste 16-17 Eylül 2009 saat 08.00-17.00 arası yapılacaktır.

17 Eylül 2009 Perşembe günü saat 17.00 itibariyle ilan edilen kontenjanların dolmaması durumunda, yedek listede son kayıt yaptıran öğrenciden sonraki adaydan başlamak suretiyle, sırasıyla ad okunarak kayıt yerinde hazır olan ve sırası gelen adayın kayıtları yapılmak suretiyle kayıtlar tamamlanacaktır.

Yedek Liste kayıtlarında adaylara; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı girişine asılarak yapılan yedek liste duyurusundan başka; telefonla arama şeklinde herhangi bir duyuru yapılmayacaktır.2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI KREDİSİ'NE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT SIRASINDA YATIRACAKLARI KATKI PAYLARI

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI KREDİSİ'NE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT SIRASINDA YATIRACAKLARI KATKI PAYLARI

Fakülte/Yüksekokul Adı

Tıp Fakültesi

118,20

Ziraat Fakültesi

77,40

Fen Edebiyat Fak.

56,80

İk.İdari. Bil.Fak.

62,60

Eğitim Fakültesi

56,80

Meslek Yüksekokulu

38,00

Yüksekokullar (Beden-Turizm, Saglık)

38,00

Katkı Payı Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası

Hesap No

Banka

Normal Öğretim

61660046

Yapıkredi Bankası

Not: Katkı Kredisine müracaat eden Tokat Merkezdeki Fakülte ve Meslek yüksekokullarını kazanan öğrencilerimiz ve (Niksar, Erbaa,Turhal, Zile ve Almus Meslek Yüksekokulu öğrencileri dahil) kendilerine verilen öğrenci numaraları ile Yapı Kredi Banka Şubelerine giderek katkı payı fark ücretlerini 31.08.2009 tarihinden itibaren yatırabilirler. Diğer ilçelerdeki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımıza kayıt yaptıracak öğrencilerimiz,katkı payları,öğenim ücreti giderlerini; okullarımızın bulunduğu ilçelerdeki Ziraat Bankası şubelerine yatıracaklardır.

Gaziosmapaşa üniversitesi Koyulhisar MYo ilk kayit tarihleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksek okulunu kazanan öğrencilerin İlk kayıt yaptırmaları için aşağıda verdiğimiz tarihlerde GOP - KMYO binasında olmaları gerekmektedir.

Yeni kayıtlar 31 Ağustos – 07 Eylül 2009Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme 14-18 Eylül 2009Derslerin Başlaması 28 Eylül 2009

28 Ağustos 2009 Cuma

Beşiktaş - Gaziantep Spor Macı canlı yayın!!!

27 Ağustos 2009 Perşembe

Yeni Düzenlemeye Göre Memur Maaşları


Yeni Düzenlemeye Göre Memur Maaşları

TEM-2009 OCAK-2010 ZAM TEM-2010 ZAM

Müsteşar 1/4 4.394 4.481 88 4.571 90

Genel Müdür 1/4 4.001 4.080 80 4.162 82

Şube Müd.üniversite 1/4 1.700 1.734 34 1.769 35

Memur 9/1 1.101 1.223 22 1.247 24

Memur 14/2 1.097 1.119 22 1.141 22

Hizmetli 13/3 1.066 1.087 21 1.109 22

Öğretmen 1/4 1.531 1.562 31 1.593 31

Öğretmen 9/1 1.300 1.326 26 1.353 27

Kaymakam 7/1 2.550 2.601 51 2.653 52

Başkomiser 3/1 2.038 2.079 41 2.120 42

Polis memuru 9/2 1.780 1.816 36 1.852 36

Uzman doktor 1/4 2.061 2.102 41 2.144 42

Doktor 8/3 1.717 1.751 34 1.786 35

Hemşire-Lise 12/3 1.263 1.288 25 1.313 26

Mühendis-Şantiye 1/4 2.014 2.054 40 2.095 41

Teknisyen-Büro 12/2 1.273 1.298 25 1.323 26

Profesör 1/4 3.412 3.480 68 3.550 70

Araştırma görevlisi 7/1 1.538 1.569 31 1.600 31

Avukat 1/4 2.210 2.254 44 2.299 45

25 Ağustos 2009 Salı

Ters çakan şimşek görüntülendi

Şimşek bu kez ters çaktı. Ender rastlanan "yerden yukarıya çakan şimşek" bilim adamlarının kameralarına yakalandı.
Atmosferin üzt katmanında olaşan yıldırım, büyük enerjiyle yüklü bir meteorolojik olay. Aynı zamanda ‘dev cereyan’ olarak da adlandırılıyor ve genellikle atmosfer katmanlarından biri olan iyonosferde görülüyor.

Çok farklı bir olay

Bilinen yıldırımlarla karşılaştırıldığında 'dev yıldırımlar çok daha büyük ve inanılmaz hızlı. Bunun nedeniyse iyonosfer ve bulutlar arasındaki ince hava katmanının çıkan enerjiye daha az direnç göstermesi.

ABD’nin Duke Üniversite’si uzmanlarından Steven Cummer yaptığı açıklamada “Dolunaya ve sisli hava şartlarına rağmen, bu nadir görülen yıldırımı net bir şekilde yakalamayı başardık.” dedi.

Üniversitede araştırılacak

‘Dev cereyan’ ilk olarak 1989 yılında tesadüfen kameralara yakalanmış, en son fotoğraf ise 2001 yılında çekilebilmişti.

Duke Üniversite’sinin kaydettiği birkaç saniyelik görüntü ve manyetik alan ölçümleri, bu ender rastlanan olayın neden ve nasıl oluştuğunun açıklanmasında önemli bir rol oynayacak.

Fırtınalı zamanlarda bulutların üzerine çıkan bu akım, kırmızı ve ya mavi renkte olup denizanasının kollarına benzer bir şekil alabiliyor.

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Fakülte/Yüksekokul Adı

Öğrenim süresi

1.taksit

NORMAL ÖĞRETİM

Tıp Fakültesi

Normal süre 6 yıl

354,60


Ziraat Fakültesi

Normal süre 4 yıl

232,20


Fen Edebiyat Fak.

Normal süre 4 yıl

170,40


İk.İdari. Bil.Fak.

Normal süre 4 yıl

187,80


Eğitim Fakültesi

Normal süre 4 yıl

170,40


Meslek Yükseko.

Normal süre 2

114,00


Yüksekokullar (Beden-Turizm, Saglık)

Normal süre 4

114,00


Lisansüstü öğretim


154,80

İKİNCİ ÖĞRETİM

Beden Eğt.ve Spor Y.O


577,50

İkd.İdari. Bil.Fak.


577,50

Eğitim Fakültesi


513,50

Fen Edebiyat Fakültesi


640,50

Meslek Yüksekokulu


385,00

Ziraat Fakültesi


764,50

Turizm ve Otelcilik işl. Y.O


385,00

1. Tokat Merkezdeki okullarımızı kazanan Öğrenciler ve ( Niksar, Erbaa,Turhal, Zile, Almus Meslek Yüksekokulu öğrencileri dahil)

katkı payını ücretlerini 31.08.2009 tarihinden itibaren Yapı kredi bankasına öğrenci numaralarını vererek ödeyebilirler. Diğer İlçelerdeki okulları kazanan öğrencilerimiz kazandıkları okulları ile görüşerek katkı payı ücretlerini okullarından alacakları hesaplara ödemeleri gerekmektedir.

2. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte, akademik takvimde belirlenen tarihte ödenir.

3. Öğrenci katkı payı normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden birinci yıl için %50, müteakip yıllar için %100 fazlasıyla alınır.

4. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğrenime kayıt yaptıranlardan öğrenci katkı payı %100 fazlasıyla alınır.

5. YURTKUR'a katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ilk kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt sırasında katkı payı ücretinin % 20 sini ödeyeceklerdir.

6.Öğrenci Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez

Katkı Payı Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları


Hesap No

Banka

Normal Öğretim

61660046

Yapıkredi Bankası

İkinci Öğretim

61660043

Yapıkredi Bankası

Not: Tokat Merkezdeki Fakülte ve Meslek yüksekokullarını kazanan öğrencilerimiz ve ( Niksar, Erbaa,Turhal, Zile, Almus Meslek Yüksekokulu öğrencileri dahil) kendilerine verilen öğrenci numaraları ile Yapı Kredi Banka Şubelerine giderek katkı payı ücretlerini 31.08.2009 tarihinden itibaren yatırabilirler. Diğer ilçelerdeki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımıza kayıt yaptıracak öğrencilerimiz,katkı payları,öğenim ücreti giderlerini; okullarımızın bulunduğu ilçelerdeki Ziraat Bankası şubelerine yatıracaklardır.
Başkentte elektrik kesintisi


Yıllık periyodik işletme, hat bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 28 Ağustosta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Cuma günü 11.00-12.00 saatleri arasında, Hipodrum Caddesi, İstanbul Caddesi'nin bir kısmı, Parlament Otel ve AKM Tören Alanı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kızılcahamam'a bağlı Demirciören, Mahkeme Ağcin, Değirmen Önü, Peyikler, Çavuşlar, Bezcikuzören, Kocalar, Binkoz, Abacı, Bağören, Başören, Kuşcuören, Yakakaya, Kızık, Kalemler, Yukarı Ada, Gümele, Çeltikçi, Güney Saray, Başağaç, Alpagut, Kışlak, Bademli, Öz Çaltı, Bağlıca, Kurumcu, Aşağı Höyük, Yukarı Höyük, Ç. Kınık, Tahtalar, Bayındır, Gümele köyleri, Hastaş Kum Ocağı, GSM Bezcikuzören Avea, Abdi Arıkan Besi Çiftliği, TCK Çeltikci Gişeleri, Aydınlar Petrol, TCK Kızık Dinlenme Tesisleri, GSM Kızık Turkcell, GSM Kızık Avea, Adem Çevik, Aski Alicin, GSM Gümele Turkcell, GSM Gümele Vodafone, Karedemir Un Fabrikası, Veysel Özer Besi Çiftliği, Anakız Kalay Besi Çiftliği, Molla Madencilik A.Ş, Yunus Yıldız Besi Çiftliği, Dağıstan Kum Ocağı, TRT Kurumcu İstasyonu, GSM Kurumcu Turkcell de (3. şahıs trafolu aboneler) 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Koyulhisar Meslek Yüksek Okulunu Kazanan Ögrenciler !!!Arkadaşlar Bu sene KMYO bölümlerini kazanan öğrenci arkadaslarımıza yardım amaclı bu konuyu acma gereksinimi duydum. İlk sene arkadaşlarla yaşadığımız sıkıntıları sızınde yasamamanız ıcın sizlere burda rehberlık yapmaya hazır arkadaslarımız var okulumuz daha yenı oldugu ıcın fazla tanınmadıgından yer bulmak bıraz zor. 3 hafta sonra başlayacak olan kayıtlara gıderken kendınıze iyi bi guzargah secmenız gerekır. Ankaradan direk koyulhisar seferi yapan 1 tek Tozcan firması var.
Arkadaslarımızın hatalarından biri de Gaziosmanpaşa üniversitesi olduğundan dolayı dırek tokat merkeze gitmeleridir. Bu hataya düsmeyin. Kayıtlar okulun kendi binasında yapılacakdır. Koyulhisar meslek yüksek okulu bölümlerini kazanan arkadaslarin direk olarak koyulhisara gitmeleri gerekmektedir.

googledde7663d2bd0f403.html

googledde7663d2bd0f403.html

google48786306165f0866.html

google48786306165f0866.html

22 Ağustos 2009 Cumartesi

Genclerbirligi vs Besiktas CANLI YAYIN!!! Saat : 21:00

21 Ağustos 2009 Cuma

Kotulhisar Bilgisayar Bölümü Yeni Danşman Hocamız!!


Öğretim Görevlisi Kürşat Volkan ÖZCAN

Kişisel Bilgiler

Akademik Birimi : Koyulhisar M.Y.O
Programı : Teknik Programlar
Bölümü : Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Yabancı Diller : İngilizce
Mesleki İlgi Alanları : Grafik, Bilgisayar Donanım, Web Tasarımıİletişim Bilgileri


Telefon : 0346 341 35 28 / 39
E-Posta : kursatvolkan@gop.edu.tr

Eğitim

Lisans : İnönü Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

ArkadaşLar bu sene bizlerle beraber olacak yeni hocamız... Mustafa hocamız gibi inş. yararlı olur bızlere. Ayrıca bundan sonra herhangi bi durumda Mustafa hoca yerıne Kürsat hocanızla görüşeceksiniz.

13 Ağustos 2009 Perşembe

Hesap tamam! Elektriğe yüzde 8 zam


TETAŞ, hesabını kitabını yaptı. Elektriğe toptanda yüzde 20, perakendede yüzde 5-8 aralığında zam istedi.
TETAŞ, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak elektrik fiyatları üzerinde hesaplamalarını büyük ölçüde bitirdi. Elektrikte toptanda yüzde 20, perakendede yüzde 5-8 aralığında zam istendi.

Hesap; kurdaki artış ve önceki ayarlamaların ertelenmesiyle elektriğin toptan fiyatında yüzde 20 zam gösteriyor. Zammın tüketiciye yansıması yüzde 5-8 arasında...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ekim'den geçerli olacak toptan ve perakende elektrik fiyatlarıyla ilgili çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Elektrikte toptanda yüzde 20, perakendede (konutlarda) yüzde 5-8 aralığında zam gerektiği belirlendi.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ), otomatik fiyatlandırma gereğince 3'er aylık dönemlerle toptan elektrik satış fiyatını belirliyor. TETAŞ hesaplamalarını yaparken 3 aylık dönemde elektrik üretim maliyetlerindeki artışı, döviz kurunu dikkate alıyor. Zam ihtiyacında, geçmiş dönemde biriken ve ertelenen maliyetler de yer alıyor.

GEÇMİŞ DÖNEMİN ETKİSİ VAR

TETAŞ, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere uygulamaya girecek toptan elektrik fiyatları üzerinde hesaplamalarını hemen hemen tamamladı. TETAŞ, bu ay sonunda yeni tarifesini, 'onay' için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderecek. Enerji Bakanlığı yetkilileri, TETAŞ'ın, halen 12.60 kuruş olan toptan elektrikte, yüzde 20 dolayında artışa ihtiyacının bulunduğunu kaydetti. Zam ihtiyacının bu düzeye ulaşmasında, geçmiş dönemde biriken ve ertelenen zamların da önemli etkisi olduğuna dikkat çekildi.

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ ETKİLİ

Enerji Bakanlığı kaynakları, Hazine'nin döviz kuru öngörülerinin elektrik fiyatlarına önemli oranda etkisi olduğunu belirterek, bu ay içinde dövizde yukarı doğru bir hareketin, toptan elektriğe yapılacak zammı artırabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, kurun bu düzeyini koruması halinde zam ihtiyacının yüzde 20 dolayında kalacağını vurguladı.

Tüketiciye etki yüzde 5-8 arası olacak

TETAŞ'IN toptan elektriğin birim fiyatına yapacağı artış, nihai tüketiciye de yansıyacak. Yapılan hesaplamalara göre, 1 Ekim'de elektriğe (konutlarda) 5-8 aralığında bir zam gündeme gelebilir. Enerji Bakanı Taner Yıldız, zamma ilişkin soruya esprili üslupla "Bir indirim söz konusu değil" yanıtını vermişti

12 Ağustos 2009 Çarşamba

Şehit ailelerinden Kürt açılımına VETO


Devleti acze düşmüş gibi gösterecek davranışlar, bu devletin bir ferdi olarak canımızı acıtıyor.

'Kürt Açılımı", şehit ailelerinden destek bulmadı. İzmir Şehit Aileleri İnsan Hakları ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurettin Yeşilbağ, devletin üniter yapısını korumak koşuluyla her türlü açılıma destek vereceklerini ancak 'Kürt açılımı' diye ortaya 'süslü, iç boş' paket konulduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Devleti acze düşmüş gibi gösterecek davranışlar, bu devletin bir ferdi olarak canımızı acıtıyor. Şehit aileleri olarak bizim bu gelişmelere seyirci ve sessiz kalacağımız asla beklenmemelidir. Gerekirse evlatlarımızın fedakarlık, kahramanlık ve feragatlarından dolayı bizlere tevdi edilen övünç madalyalarının iadesi gündeme gelebilir." Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran da, "Kesinlikle hiçbir şehit annesinin öldürülen terörist annesi ile barışma gibi bir niyeti yok. Bölgeye huzur ve güvenin tesis edilmesini istiyoruz. Şehit ve gazi olmamasını istiyoruz. Ama bu olmayacak diye de bölücü terör örgütünün taleplerinin karşılanmasını da kabul etmiyoruz" dedi

2009 ÖSS Yerleştirme Sonuçları2009 ÖSS Yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ulaşmak için buraya tıklayın.

BU LİNKE TIKLAYIP 2009 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARINIZI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ...


Binlerce gencin sabırsızlıkla bekleği 2009 ÖSS puanına göre yerleştirme sonuçları açıklandı.

6 Ağustos 2009 Perşembe

Doğu Türkistan Gerçeği


Doğu Türkistan 1. BölümDoğu Türkistan 2. Bölüm

Zeka görüntülendi


Hacettepe Üniversitesi (HÜ) araştırmacıları, üstün zekalı çocuklar ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocukların beyin yapıları, ilk kez Türkiye'de,(MR)tekniği ile görüntülendi

İşde O Görüntünün 1 Resmi (Üstde)

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) araştırmacıları, üstün zekalı çocuklar ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocukların beyin yapıları, ilk kez Türkiye'de, fonksiyonel Manyetik Rezonans (MR)tekniği ile görüntülendi.

Söz konusu teknikle, daha önce geliştirilmiş yöntem ve yaklaşımları daha da ileri götürerek, Türkiye'de 600 bin dolayında olduğu tahmin edilen üstün zekalı çocuğun belirlenmesinin ve özelliklerinin anlaşılmasının sağlanacağı bildirildi.

DPT desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında üç yıldır süren çalışmalarla, mevcut yöntemlerle teşhiste yüksek oranda hataya düşülebilen "dikkat eksikliği" ve "hiperaktivitenin" klinik tespitinde, dünyada ilk kez yeni bir yöntem geliştirildi. Mevcut bilimsel verilerin dışında çarpıcı sonuçlara ulaşılan araştırmada, üstün yeteneklilerin beyinlerinin küçük bir bölümünü kullansalar bile başarıya ulaştıkları, normal zekadaki çocuklarda bir görevi yerine getirmede beynin kullanım alanının büyüdüğü, dikkat eksikliği veya hiperaktivite sorunlularda ise, beynin büyük bölümü kullanılmasına rağmen yanılma payının yüksek olduğu ortaya çıktı.

İLK ÖZGÜN YÖNTEM
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü emekli öğretim üyesi ve HÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi araştırmacılarından Prof. Dr.
Sirel Karakaş, DPT ve üniversite tarafından desteklenen projenin HÜ öncülüğünde, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi ile ortak
yürütüldüğünü belirttiği çalışmada, Türkiye'de ilk kez, üstün zekalı çocuklar ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alan çocukların beyin faaliyetlerini MR
tekniğiyle incelediklerini bildirdi. Proje kapsamında 12 kişilik ekiplerinin, 136 çocuğun beyin yapılarını incelediğini belirten Karakaş, üstün zekalı çocuklardan elde edilen beyin faaliyetinin, normal zekalı çocukların ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarınki ile karşılaştırıldığını aktardı. Beyin faaliyetlerinin karşılaştırılmasında, beynin çeşitli alanlarını faaliyete geçiren görevlerden oluşan ve "Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme için TURCONS-4 Beyin Haritalama Bataryası" adı verilen bir görevler bataryasının Ar-Ge faaliyetlerinin Gazi Üniversitesi öğretim üyesi nöroradyolog Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş ile birlikte gerçekleştirildiğini kaydeden Karakaş, TURCONS-4'ün kullanımını içeren kitabın da yayımlandığını bildirdi. Kullanılan teknikler, akademik birimlerin çeşitliliği ve örneklem sayısı bakımından çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Karakaş, tekniklerin bütünlüğünün de dünyada öncü çalışma özelliği taşıdığını aktardı.
Karakaş, çalışmalarında üstün zekalı çocuklar ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda görsel mekanın algılanması ile ilgili karşılaştırmalı sonuçların da, dünyada ilk kez gösterildiğini belirtti.

4 Ağustos 2009 Salı

Liselere e-aday kayıtları başladı


Sınavsız öğrenci alan genel liseler ile meslek liselerine elektronik ortamda ''aday'' kayıtları bugün başladı.Aday kayıtları için okul müdürlüklerine başvurulacak. Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesine kayıt işlemleri de meslek lisesi müdürlüklerince yapılacak.

Kayıt sırasında, okul müdürlükleri kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik bilgilerini, diploma notlarını ve adres bilgilerini e-okul sisteminden sorgulayıp kontrol edecekler.

Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Genel liseye kayıt olmak isteyen adayın ikameti, öğrenci yerleştirme komisyonlarınca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırları içerisindeyse kaydı yapılacak. Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılabilecek.

Adaylar hem genel liseye hem de meslek lisesine kayıt yaptıramayacak. Kontenjan belirlenirken sınıf mevcutları imkanlar dahilinde 40'ı aşmayacak şekilde planlanacak.

Herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek, gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacak.

Liselere aday kayıt süresi 28 Ağustosta sona erecek. Kayıt listeleri en geç 4 Eylülde Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 7-18 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılacak.

SBS 2. yerleştirme tarihi açıklandıSBS 1. tercihte boş kalan kontenjanlar için yapılacak olan 2. tercih tarihleri açıklandı.

24 Temmuz 2009 tarihinde açıklanan 1. tercih sonuçlarından sonra bir orta öğretim kurumuna kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin 27 Temmuz- 05 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabileceği bildirildi.

Ayrıca 6 Ağustos 2009 tarihinde boş kalan kontenjanların açıklanacağı ve 07-11 Ağustos tarihleri arasında 2. tercih başvurularının alınacağı belirtildi

1 Ağustos 2009 Cumartesi

Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu Staj İle İlgili Duyuru Ve Eleştiriler


Arkadaşlar Bölümümüz öğrencilerinin yaptıkları stajın geçerli olması için kurulun yeni almıs olduğu karara göre "ELDE" yazılmayan staj dosyalarının kabul edilmeyeceği kesinlikle ve kesinlikle Staj defterine konuları elle yazmak gerekli olduğunu bildiririm.

Ama okulumuzun kurulu bence her bölüme ayrı karar almaları daha uygun olmaz mıydı ?
Tabi bu sadece orda okuyan ögrencilerden birinin kendi özgür görüşü. Biz muhasebeci değiliz elimizde hergün kalem kağıt evrakla ugrasmıyoruz. Her bölümüm özellikleri ve nitelikleri ayrı biz bilgisayar bölümü öğrencisi isek bilgisayar kullanma ayrıcalık olmamalı.
Hocalarımızdan bazıları "Elle yazmak çok mu zor ?" diyebilirler. Hayır değil! Ama biz bölümümüzden dolayı bilgisayarla kağıt kalemden daha çok haşır heşiriz. İşde bu yuzden okulumuzun hocalarına kurulun yeniden toplanması ve her bölüme kendi niteliklerine göre kararlar alınmasını rica ediyoruz.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Koyulhisar Meslek yüksek Okulu
Bilgisayar Programcılıgı Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Gülşani Parlak

 
Powered by Koyulhisar
Roket Porno